J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/07/21/2016011322/justel

Titel
21 JULI 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes benzine, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 17-05-2018 en tekstbijwerking tot 17-05-2018)

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 29-07-2016 nummer :   2016011322 bladzijde : 46586       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2016-07-21/07
Inwerkingtreding : 08-08-2016
Opheffing : 01-01-2020

Inhoudstafel Tekst Begin

Tekst Inhoudstafel Begin
[Opgeheven] <KB 2018-05-04/07, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   ...

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 04-05-2018 GEPUBL. OP 17-05-2018

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie