J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/02/04/2016031120/justel

Titel
4 FEBRUARI 2016. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de procedureregels van toepassing op de BGHM, de OVM's, de gemeenten en de OCMW's in verband met de financiering van projecten tot aankoop, onteigening, herstel, afbraak en heropbouw van woningen
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 05-11-2018 en tekstbijwerking tot 05-11-2018)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 03-03-2016 nummer :   2016031120 bladzijde : 15745   BEELD
Dossiernummer : 2016-02-04/03
Inwerkingtreding : 13-03-2016
Opheffing : 15-11-2018

Tekst Begin
[Opgeheven] <BESL 2018-10-25/06, art. 15, 002; Inwerkingtreding : 15-11-2018>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
BEELD
  • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 25-10-2018 GEPUBL. OP 05-11-2018

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie