J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
15 JANUARI 2016. - Brussels Instituut voor Milieubeheer. - Bericht. - Indexering van het bedrag van de belasting op het verbranden van afvalstoffen vastgelegd door artikel 40 van de Ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 21-01-2016 nummer :   2016031006 bladzijde : 4444       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-01-15/05
Inwerkingtreding : 01-01-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. M

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel M.
  Met toepassing van artikel 42 van de Ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen, is het bedrag van deze belasting met ingang van 1 januari van dit jaar aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk, aan de hand van de coŽfficiŽnt die verkregen wordt door het gemiddelde van de prijsindexen van het jaar voorafgaand aan het jaar van de aangifteperiode door de prijsindexen van het jaar 2013 te delen.
  Dit bedrag is voor het jaar 2016 vastgesteld op 6,05 euro.
  Met ingang van 1 januari 2016.
  Dit bedrag is berekend op de volgende wijze : (gemiddelde van de prijsindexen van het jaar voorafgaand aan het jaar van de aangifteperiode gedeeld door de prijsindexen van het jaar 2013) vermenigvuldigd met het in artikel 40 van de voornoemde ordonnantie opgenomenbedrag.
  Berekening:
  Gemiddelde van de prijsindexen van het jaar 2015 = 100,90
  Gemiddelde van de prijsindexen van het jaar 2013 = 100
  6 euro x (100,90/100) = 6, 05 euro
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   De directeur-generaal,
F. FONTAINE

Begin Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel
Franstalige versie