J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2015/12/22/2015011532/justel

Titel
22 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot het vastleggen van de toeslag die door de netbeheerder dient te worden toegepast ter compensatie van de reŽle nettokost voorvloeiend uit de verplichting tot aankoop en verkoop van groene certificaten in 2016

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 28-12-2015 nummer :   2015011532 bladzijde : 79661   BEELD
Dossiernummer : 2015-12-22/03
Inwerkingtreding : 01-01-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het bedrag van de toeslag die bestemd is om de reŽle nettokosten te compenseren die door de netbeheerder gedragen worden naar aanleiding van de aankoop- en verkoopverplichting van groene certificaten tijdens het jaar 2016 wordt vastgelegd op 3,8261 euro/MWh.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 22 december 2015.
Mevr. M.C. MARGHEM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Energie,
   Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, artikel 7, ß 1, laatst gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014 houdende diverse bepalingen inzake energie;
   Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, artikel 14sexies, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 31 oktober 2008;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 21 december 2015;
   Gelet op voorstel (C) 151203-CDC-1493 van de CREG van 3 december 2015 betreffende de berekening van de toeslag bestemd om de reŽle nettokosten te compenseren die door de netbeheerder gedragen worden naar aanleiding van de aankoop- en verkoopverplichting van groene certificaten in 2016,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie