J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2015/09/07/2015031797/justel

Titel
7 SEPTEMBER 2015. - Ministerieel besluit van 7/09/2015 tot vaststelling van het gemiddeld jaarlijks gasverbruik voor de verwarming van een woning dat moet worden gebruikt voor de berekening van de huurtoeslag voor passief-, lage energie- en zeer lage energiewoningen in de sociale huisvestingssector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 25-11-2015 nummer :   2015031797 bladzijde : 70483   BEELD
Dossiernummer : 2015-09-07/06
Inwerkingtreding : 05-12-2015

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Enig artikel. Het gemiddeld jaarlijks gasverbruik per m voor de verwarming van een woning wordt voor 2016 vastgesteld op 146,57 Kwh/m.
  Die waarde stemt overeen met het gemiddeld verbruik dat werd berekend op basis van een steekproef op het totale verbruik van 21.846 sociale woningen.
  

  
WoningtypesTypeoppervlakten in m2
Studio36,19
Appartement 1 slpk50,33
Appartement 2 slpk68,02
Appartement 3 slpk84,48
Appartement 4 slpk110,66
Appartement 5 slpk140,05
Appartement 6 slpk en +169,51
Huis 1 slpk57,77
Huis 2 slpk83,78
Huis 3 slpk100,77
Huis 4 slpk113,94
Huis 5 slpk136,98
Huis 6 slpk163,60
Huis 7 slpk194,00
Huis 8 slpk183,80

Het sociaal tarief voor gas dat werd vastgelegd voor de berekening van de huurtoeslag voor het jaar 2016 bedraagt 0,04072110 €/ kWh.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 7 september 2015.
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie,
Mevr. C. FREMAULT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor huisvesting,
   Gezien de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode;
   Gezien het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van de woningen beheerd door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen, gewijzigd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 mei 2012 inzonderheid op zijn ingevoegd artikel 22ter, lid 3;
   Gezien het voorstel van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij overeenkomstig artikel 22ter, lid 3 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie