J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/06/10/2014031492/justel

Titel
10 JUNI 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de type-inhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2011 betreffende een energieaudit voor vestigingen die veel energie verbruiken
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 27-12-2016 en tekstbijwerking tot 27-12-2016)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 15-07-2014 nummer :   2014031492 bladzijde : 53805   BEELD
Dossiernummer : 2014-06-10/11
Inwerkingtreding : 15-07-2014
Opheffing : 27-12-2016

Tekst Begin
[Opgeheven] <BESL 2016-12-08/12, art. 21, 002; Inwerkingtreding : 27-12-2016>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
BEELD
  • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 08-12-2016 GEPUBL. OP 27-12-2016

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie