J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
26 SEPTEMBER 2013. - Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een van bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 10-04-2014 nummer :   2013031855 bladzijde : 30844   BEELD
Dossiernummer : 2013-09-26/30
Inwerkingtreding : 01-01-2013
Opheffing : 31-12-2014

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit besluit heeft betrekking op een energetische karakterisering van het bouwproduct ventilatiesysteem " ComfoFan Opti-Air II " binnen het volgende toepassingsgebied :
  1░ het systeem zoals beschreven in ATG-E n░ 13/E018, waarbij :
  a) alle componenten van het ventilatiesysteem, behalve de toevoerroosters, de kanalen en de doorstroomopeningen, moeten van het merk Zehnder zijn;
  b) het ge´nstalleerde systeem alsook de componenten moeten aan de eisen van de relevante wetgevingen voldoen.
  2░ Bestemming :
  EPB-eenheid Wooneenheid met individuele afzuiging.
  Collective EPB-eenheid Wooneenheid met collectief ventilatiesysteem

  Art. 2. ž 1. Beschrijving van het bouwproduct
  Het bouwproduct " ComfoFan Opti-Air II " is een vraaggestuurd ventilatiesysteem, waarbij :
  - zelfregelende toevoeropeningen type P3 of P4 in droge ruimtes worden geplaatst;
  - mechanische afvoeropeningen in de vochtige ruimtes worden geplaatst;
  - het afgezogen ventilatiedebiet in de vochtige ruimtes automatisch kan aangepast worden ter hoogte van de ventilator, in functie van de behoefte, met behulp van
  1░ Configuratie 1 : vochtdetectie in de keuken, wasplaats en badkamer, aanwezigheidsdetectie in elke ruimte waar zich een wc bevindt.
  2░ Configuratie 2 : vochtdetectie wasplaats en badkamer, aanwezigheidsdetectie in elke ruimte waar zich een wc bevindt.
  3░ Configuratie 2 : vochtdetectie in de keuken, wasplaats en badkamer, aanwezigheidsdetectie in elke ruimte waar zich een wc bevindt en CO2 detectie in woonkamer en hoofdslaapkamer.
  ž 2. Energetische karakterisering
  De energetische karakterisering kan in de berekeningsmethode van 21 december 2007 gevaloriseerd worden door de substitutie van de volgende formule :
  Vdedic,seci = [0.2 + 0.5exp(-VEPW /500] . mseci . Vseci
  Door :
  Vdedic,seci = [0.2 + 0.5exp(- VEPW /500] . mseci . fDC . Vseci
  Met :
  mseci : in de regelgeving beschreven vermenigvuldigingsfactor m voor het ge´nstalleerde systeem C, bijlage B, punt B.1.3. van de bijlage II van het besluit van de BHG Regering van 21 december 2007;
  fDC : reductiefactor voor warmteverliezen door bewuste ventilatie van het vraaggestuurde systeem.
  Voor de eerste twee configuraties van het bouwproduct " ComfoFan Opti-Air II " is de reductiefactor fDC gelijk aan 0,76 en 0,75 voor configuratie 3.
  De energetische karakterisering van het bouwproduct " ComfoFan Opti-Air II " kan in de berekeningsmethodes die de berekeningsmethode van 21 december 2007 wijzigen gevaloriseerd worden door een reductiefactor voor ventilatie freduc, vent, sec i gelijk aan 0,76 voor de eerste twee configuraties en 0,75 voor configuratie 3.

  Art. 3. De huidige beslissing is geldig voor de bouwaanvragen die vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014 worden ingediend.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 26 september 2013.
R. PEETERS,
Adjunct-Directrice-generaal.
F. FONTAINE,
Directeur-generaal.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Brussels Instituut voor Milieubeheer,{BR}
   Gelet op de Ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, het artikel 5, ž 2, laatst gewijzigd bij de Ordonnantie van 14 mei 2009;
   Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 5 maart 2009 tot vaststelling van de procedure voor een alternatieve berekeningsmethode voor nieuwe gebouwen;
   Overwegende de aanvraag van NV Zehnder Group Belgium SA van 17 Juli 2013 voor het beoordelen van het bouwproduct " ComfoFan Opti-Air II ";
   Overwegende het feit dat het bewezen wordt dat het bouwproduct conform met de geldende EPB-eisen is;
   Overwegende het advies ATG-E n░ 13/E018;
   Overwegende dat uit de technische beschrijving van het bouwproduct en de ATG-E die bij de aanvraag werden gevoegd blijkt dat de prestatieniveaus van het systeem op het vlak van binnenluchtkwaliteit conform de eisen beschreven in NBN D50-001 zijn en verantwoordelijk zijn voor minder warmteverliezen dan de klassieke systemen,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie