J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Inhoudstafel 25 uitvoeringbesluiten
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2013/05/02/2013A31357/justel

Titel
2 MEI 2013. - Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing Zie wijziging(en)

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 21-05-2013 nummer :   2013A31357 bladzijde : 28357       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2013-05-02/23
Inwerkingtreding : onbepaald

Inhoudstafel Tekst Begin

Tekst Inhoudstafel Begin
(NOTA : Voor de tekst zie : 2013-05-02/09)
  

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 16-05-2019 GEPUBL. OP 21-06-2019
    (GEWIJZIGDE ART. : 3.2.28; 3.2.29; 3.2.30) Inwerkingtreding nader te bepalen

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    Inhoudstafel 25 uitvoeringbesluiten
    Franstalige versie