J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
2 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2012/06/01/2012203435/justel

Titel
1 JUNI 2012. - DECREET houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-08-2013 en tekstbijwerking tot 31-03-2017)

Bron : VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 13-07-2012 nummer :   2012203435 bladzijde : 38717       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2012-06-01/13
Inwerkingtreding : 01-01-2013
Opheffing : 01-01-2020

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2009202689       

Tekst Begin
[Opgeheven] <DVR 2017-03-10/02, art. 4, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 10-03-2017 GEPUBL. OP 31-03-2017
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 25-04-2014 GEPUBL. OP 23-10-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 04-04-2014 GEPUBL. OP 18-06-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 4)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 29-03-2013 GEPUBL. OP 01-08-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 5/1)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  2 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
  Franstalige versie