J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2012/05/10/2012031271/justel

Titel
10 MEI 2012. - Ordonnantie betreffende de afstemming van de milieuwetgeving op de Richtlijn 2008/99/EG inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 18-06-2014 en tekstbijwerking tot 18-06-2014)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 23-05-2012 nummer :   2012031271 bladzijde : 29886       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2012-05-10/01
Inwerkingtreding : 02-06-2012

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1999031153        1971032614        2012031122        1971C32613        1997031238        1999031155        2006031555       

Tekst Begin
[Opgeheven bij] <ORD 2014-05-08/54, art. 157, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2015; zie ook ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 08-05-2014 GEPUBL. OP 18-06-2014

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie