J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
3 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2011/06/22/2011014159/justel

Titel
22 JUNI 2011. - Koninklijk besluit tot bepaling van de regels met betrekking tot medische [onderzoeken] en bedrijfspsychologische [onderzoeken] voor treinbestuurders en treinbegeleiders en van de criteria voor erkenning van personen en centra belast met deze onderzoeken <Opschrift gewijzigd door KB 2013-02-11/28, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 08-03-2013>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 26-02-2013 en tekstbijwerking tot 23-08-2018)

Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 01-07-2011 nummer :   2011014159 bladzijde : 38193       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2011-06-22/03
Inwerkingtreding : 11-07-2011
Opheffing : 02-09-2018

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2018-07-30/29, art. 21, 004; Inwerkingtreding : 02-09-2018>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 30-07-2018 GEPUBL. OP 23-08-2018
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 30-07-2013 GEPUBL. OP 29-08-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : AANHEF; 2; 5; 10; 12)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 11-02-2013 GEPUBL. OP 26-02-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : NLOPSCHRIFT; NL2; NL5; NL7; NL9; NL10; NL12; NL3; NL4; NL5; NL6; NL12; NL14; NL15; NL16; NL2; NL6; NL10; NL13; 5; 17)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  3 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie