J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
3 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2011/02/09/2011011190/justel

Titel
9 FEBRUARI 2011. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 22-05-2014 en tekstbijwerking tot 16-01-2019)

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 21-06-2011 nummer :   2011011190 bladzijde : 36508       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2011-02-09/14
Inwerkingtreding : 01-07-2011
Opheffing : 26-01-2019

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2018-12-12/27, art. 34, 004; Inwerkingtreding : 26-01-2019>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 12-12-2018 GEPUBL. OP 16-01-2019
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 25-09-2018 GEPUBL. OP 10-10-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 14; 16; 58)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 04-04-2014 GEPUBL. OP 22-05-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 19; N)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  3 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie