J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2010/07/08/2010031350/justel

Titel
8 JULI 2010. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de type-inhoud van het risicobeheersvoorstel, van het saneringsvoorstel en van het beperkt saneringsvoorstel
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 02-05-2018 en tekstbijwerking tot 02-05-2018)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 20-07-2010 nummer :   2010031350 bladzijde : 47155   BEELD
Dossiernummer : 2010-07-08/03
Inwerkingtreding : 01-01-2010
Opheffing : 12-05-2018

Tekst Begin
[Opgeheven] <BESL 2018-03-29/43, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 12-05-2018>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
BEELD
  • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 29-03-2018 GEPUBL. OP 02-05-2018

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie