J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
8 uitvoeringbesluiten 11 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2009/12/21/2009003476/justel

Titel
21 DECEMBER 2009. - [Wet op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen] <W 2012-11-27/03, art. 3, 004; Inwerkingtreding : 30-11-2012>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 09-03-2011 en tekstbijwerking tot 26-03-2018) Zie wijziging(en)

Bron : FINANCIEN
Publicatie : 19-01-2010 nummer :   2009003476 bladzijde : 2199       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2009-12-21/18
Inwerkingtreding : 01-11-2009
Opheffing : 26-03-2018

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1995003337        2002003392        1993003235       

Tekst Begin
[Opgeheven] <W 2018-03-11/07, art. 258, 012; Inwerkingtreding : 26-03-2018>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 11-03-2018 GEPUBL. OP 26-03-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 1-N2)
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • WET VAN 05-12-2017 GEPUBL. OP 18-12-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 16bis; 35; 71bis; 106)
 • originele versie
 • WET VAN 18-09-2017 GEPUBL. OP 06-10-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 7; 20; 48; 62; 105)
 • originele versie
 • WET VAN 25-10-2016 GEPUBL. OP 21-11-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 5; 7; 13; 21; 22; 28; 32; 48; 57; 58; 59; 62; 68; 73; 77; 100; 105)
 • originele versie
 • WET VAN 25-10-2016 GEPUBL. OP 18-11-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 40; 48)
 • originele versie
 • WET VAN 19-04-2014 GEPUBL. OP 28-05-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 43; 49/1; 49/2; 50; 50/1-50/3; 95; 105)
 • originele versie
 • WET VAN 25-04-2014 GEPUBL. OP 28-05-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 50)
 • originele versie
 • WET VAN 25-04-2014 GEPUBL. OP 07-05-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 5; 7; 13; 16bis; 19; 28; 32; 48; 57; 59; 62; 68; 71bis; 73; 75; 100; 105)
 • originele versie
 • WET VAN 27-11-2012 GEPUBL. OP 30-11-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11; 14; 21; 22; 28; 33; 35; 40; 48; 51; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107)
 • originele versie
 • WET VAN 28-07-2011 GEPUBL. OP 31-08-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 5; 33; 43)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 03-03-2011 GEPUBL. OP 09-03-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 50; 57; 7bis; 8; 17; 21; 24; 33; 35; 37; 41; 43; 47; 48; 57)
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 57; 58)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  8 uitvoeringbesluiten 11 gearchiveerde versies
  Franstalige versie