J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2009/12/17/2010031001/justel

Titel
17 DECEMBER 2009. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de interventienormen en saneringsnormen
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 09-02-2016 en tekstbijwerking tot 09-02-2016)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 08-01-2010 nummer :   2010031001 bladzijde : 721   BEELD
Dossiernummer : 2009-12-17/19
Inwerkingtreding : 01-01-2010
Opheffing : 19-02-2016

Tekst Begin
[Opgeheven bij] <BESL 2015-10-08/17, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 19-02-2016>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
BEELD
  • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 08-10-2015 GEPUBL. OP 09-02-2016

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie