J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
4 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2009/03/26/2009031189/justel

Titel
26 MAART 2009. - Ordonnantie tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 12-09-2017 en tekstbijwerking tot 12-09-2017)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 16-04-2009 nummer :   2009031189 bladzijde : 30585       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2009-03-26/08
Inwerkingtreding :
02-02-2010 (Art.31)     (Art.33)

Opheffing : 15-03-2019

Tekst Begin
[Opgeheven] <ORD 2017-07-27/08, art. 35,1°, 002; Inwerkingtreding : 15-03-2019>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 27-07-2017 GEPUBL. OP 12-09-2017

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    4 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie