J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2008/12/07/2008022683/justel

Titel
7 DECEMBER 2008. - Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden van tegemoetkoming van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering in de kosten voor het afleveren van de weefsels van menselijke oorsprong alsmede het vaststellen van de lijst van dergelijke weefsels.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 26-11-2009 en tekstbijwerking tot 25-06-2010)

Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 22-12-2008 nummer :   2008022683 bladzijde : 67707       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2008-12-07/43
Inwerkingtreding : 01-01-2009

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1990022197        1990022274       

Tekst Begin
[Opgeheven bij] <KB 2010-06-02/30, art. 7, 003; Inwerkingtreding : 01-12-2009>
Erratum Tekst Begin

originele versie
2009022033
PUBLICATIE :
2009-02-11
bladzijde : 11671

ErratumWijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 02-06-2010 GEPUBL. OP 25-06-2010
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-11-2009 GEPUBL. OP 26-11-2009
  (GEWIJZIGD ART. : N1)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie