J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
2 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2007/09/20/2007031424/justel

Titel
20 SEPTEMBER 2007. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van een premie voor de uitvoering van een bodemonderzoek in het kader van het beheer en de sanering van verontreinigde bodems
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 02-05-2014 en tekstbijwerking tot 02-05-2014)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 09-10-2007 nummer :   2007031424 bladzijde : 52693   BEELD
Dossiernummer : 2007-09-20/34
Inwerkingtreding : 19-10-2007
Opheffing : 12-05-2014

Tekst Begin
[Opgeheven bij] <BESL 2014-03-20/23, art. 16, 002; Inwerkingtreding : 12-05-2014>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
BEELD
  • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 20-03-2014 GEPUBL. OP 02-05-2014

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    2 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie