J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 48 uitvoeringbesluiten 5 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2007/06/07/2007031269/justel

Titel
7 JUNI 2007. - Ordonnantie houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen
(NOTA : opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015, behalve art. 19, 20, 21 en 32)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 11-07-2007 en tekstbijwerking tot 21-05-2013)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 11-07-2007 nummer :   2007031269 bladzijde : 37880   BEELD
Dossiernummer : 2007-06-07/70
Inwerkingtreding : 02-07-2008    ***    onbepaald

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I.
Art. 1
Voorwerp.
Art. 2
Definities.
Art. 3
Toepassingsgebied.
Art. 4
Berekeningsmethodes.
Art. 5
HOOFDSTUK II.
Afdeling 1.
De EPB-eisen.
Art. 6
Afwijkingen.
Art. 7
Afdeling 2.
EPB-voorstel.
Art. 8
Vorm en inhoud van het EPB-voorstel.
Art. 9
De technische en economische haalbaarheidsstudie.
Art. 10
Afdeling 3.
Kennisgeving van het begin van de werkzaamheden.
Art. 11
De EPB-adviseur.
Art. 12
Opvolging van de EPB-eisen.
Art. 13-14
Kennisgeving van de EPB-aangifte.
Art. 15
Afdeling 4.
Art. 16
HOOFDSTUK III.
Inhoud en geldigheid van het certificaat.
Art. 17
Opstellen van het energieprestatiecertificaat.
Art. 18
HOOFDSTUK IV. - Energieprestatie van de technische installaties.
EPB-eisen van de technische installaties.
Art. 19
[1Oplevering en controle.]1
Art. 20
Onderhoud.
Art. 21
HOOFDSTUK V.
EPB-adviseur en certificateur.
Art. 22
Controleurs en technici.
Art. 23
Kwaliteitscontrolesysteem
Art. 23bis
Beroep.
Art. 24
HOOFDSTUK VI. Bekendmaking, informatie [1 dossierrecht en aanmoedigingsmaatregel]1.
Bekendmaking.
Art. 25
EPB-certificaat openbaar gebouw.
Art. 26
Informatie.
Art. 27
Dossierrecht.
Art. 28
Aanmoedigingsmaatregel
Art. 28bis
HOOFDSTUK VII.
Art. 29-33
HOOFDSTUK VIII.
Art. 34
HOOFDSTUK IX.
Wijzigingen van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen
Art. 35
Wijzigingen van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, aangenomen bij besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 9 april 2004 en bekrachtigd door de ordonnantie van 13 mei 2004.
Art. 36
Wijzigingen van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en bestraffing van inbreuken inzake leefmilieu.
Art. 37-38
HOOFDSTUK X.
Overgangsbepalingen.
Art. 39
Algemene coördinatie.
Art. 40
Inwerkingtreding.
Art. 41
BIJLAGEN.
Art. N1-N2

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  Artikel 1.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  Voorwerp.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  Art. 2.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  Definities.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  Art. 3.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  Toepassingsgebied.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  Art. 4.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  Berekeningsmethodes.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  Art. 5.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  HOOFDSTUK II.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  Afdeling 1.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  De EPB-eisen.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  Art. 6.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  Afwijkingen.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  Art. 7.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  Afdeling 2.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  EPB-voorstel.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  Art. 8.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  Vorm en inhoud van het EPB-voorstel.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  Art. 9.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  De technische en economische haalbaarheidsstudie.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  Art. 10.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  Afdeling 3.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  Kennisgeving van het begin van de werkzaamheden.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  Art. 11.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  De EPB-adviseur.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  Art. 12.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  Opvolging van de EPB-eisen.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  Art. 13.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  Art. 14.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  Kennisgeving van de EPB-aangifte.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  Art. 15.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  Afdeling 4.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  Art. 16.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  HOOFDSTUK III.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  Inhoud en geldigheid van het certificaat.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  Art. 17.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)

  Opstellen van het energieprestatiecertificaat.

  Art. 18.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

  HOOFDSTUK IV. - Energieprestatie van de technische installaties.

  EPB-eisen van de technische installaties.

  Art. 19. § 1. De verantwoordelijke van de technische installaties ziet erop toe dat deze bij hun installatie en tijdens de uitbatingsperiode voldoen aan de EPB-eisen.
  § 2. De Regering bepaalt de EPB-eisen waaraan de volgende installaties moeten voldoen :
  1° [1 verwarmingssystemen]1, met inbegrip van hun verdeel-, opslagen emissiecircuits en hun regelsystemen;
  2° [1 klimaatregelingssystemen]1, met inbegrip van hun verdeelcircuits en regelsystemen.
  Ze kunnen verschillen naargelang uitrusting en eventueel ouderdom van de installatie.
  ----------
  (1)<ORD 2009-05-14/10, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 06-06-2009>

  [1Oplevering en controle.]1
  ----------
  (1)<ORD 2009-05-14/10, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 06-06-2009>

  Art. 20. [1 § 1. (nieuw) De verantwoordelijke van de technische installaties ziet erop toe dat de nieuwe verwarmingssystemen en de nieuwe verwarmingsketels die werken op niet-hernieuwbare vloeibare, gasachtige of vaste brandstoffen, met een nuttig nominaal vermogen van meer dan 20 kW, opgeleverd worden door een erkende verwarmingsinstallateur of door een EPB-verwarmingsadviseur, volgens het geval, tijdens hun inwerkingstelling.]1
  [1 § 2.]1 [1 (oud § 1) De verantwoordelijke van de technische installaties ziet erop toe dat verwarmingsketels die werken op niet-hernieuwbare vloeibare, gasachtige of vaste brandstoffen, met een nuttig nominaal vermogen van meer dan 20 kW, periodiek gecontroleerd worden door een erkende verwarmingsketeltechnicus.]1
   Ketels met een nuttig nominaal vermogen van meer dan of gelijk aan 100 kW worden minstens om de twee jaar gecontroleerd. Voor gasketels kan deze termijn worden verlengd tot vier jaar.]1
  [1 § 3.]1 [1 (oud § 2) De verwarmingssystemen met ketels die een nuttig nominaal vermogen hebben van meer dan 20 kW en die meer dan 15 jaar geleden werden geplaatst, worden gediagnosticeerd. Deze diagnose omvat een evaluatie van het rendement van de verwarmingsketel en van zijn dimensionering in verhouding tot de behoeften van het gebouw op het vlak van verwarming. De erkende verwarmingsinstallateurs en de EPB-verwarmingsadviseurs geven de gebruikers advies over de vervanging van de ketels, over andere mogelijke wijzigingen van het verwarmingssysteem en over alternatieve oplossingen die te overwegen zijn.]1
  § 4. [1 De verantwoordelijke van de technische installaties ziet erop toe dat de klimaatregelingssystemen met een effectief nominaal vermogen van meer dan 12 kW periodiek gecontroleerd worden door erkende controleurs.
   Deze controle omvat tenminste een evaluatie van het rendement van de klimaatregeling en van zijn dimensionering in verhouding tot de behoeften van het gebouw op het vlak van koeling. De gebruikers krijgen aangepast advies inzake de eventuele verbetering of vervanging van het klimaatregelingssysteem en inzake andere oplossingen die te overwegen zijn.]1
  [1 § 5]1. (oud § 3) De Regering bepaalt de uitvoeringsmodaliteiten van de [1 vorige paragrafen]1 en kan eveneens de controle opleggen van andere technische installaties zoals onder meer ketels die op andere soorten brandstof werken.
  ----------
  (1)<ORD 2009-05-14/10, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 06-06-2009>

  Onderhoud.

  Art. 21. De verantwoordelijke van de technische installaties ziet erop toe dat de technische installaties regelmatig worden onderhouden door [1 ...]1 technici.
  De Regering bepaalt de aard en de frequentie van de onderhoudsbeurten waaraan de technische installaties moeten voldoen.
  ----------
  (1)<ORD 2009-05-14/10, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 06-06-2009>

  HOOFDSTUK V.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  EPB-adviseur en certificateur.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  Art. 22.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  Controleurs en technici.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  Art. 23.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  Kwaliteitscontrolesysteem
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  Art. 23bis.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  Beroep.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  Art. 24.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  HOOFDSTUK VI. Bekendmaking, informatie [1 dossierrecht en aanmoedigingsmaatregel]1.
  ----------
  (1)<ORD 2009-05-14/10, art. 9, 002; Inwerkingtreding : 06-06-2009>

  Bekendmaking.

  Art. 25
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

  EPB-certificaat openbaar gebouw.

  Art. 26.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2015>

  Informatie.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  Art. 27.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  Dossierrecht.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  Art. 28.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  Aanmoedigingsmaatregel
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  Art. 28bis.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  HOOFDSTUK VII.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  Art. 29.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  Art. 30.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  Art. 31.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  Art. 32. Wanneer [1 de oplevering en de controle bedoeld in artikel 20]1, of de EPB-aangifte bedoeld in artikel 15, aan het licht brengt dat de technische installaties niet voldoen aan de EPB-eisen die door de Regering werden vastgelegd, legt het Instituut de verantwoordelijke van de technische installaties een boete op van 25 tot 25.000 EUR in functie van het vermogen van de betrokken installaties en van het verschil tussen de EPB-eisen en het vastgestelde prestatieniveau van vermelde installaties.
  ----------
  (1)<ORD 2009-05-14/10, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 06-06-2009>

  Art. 33.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  HOOFDSTUK VIII.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  Art. 34.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  HOOFDSTUK IX.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  Wijzigingen van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  Art. 35.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  Wijzigingen van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, aangenomen bij besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 9 april 2004 en bekrachtigd door de ordonnantie van 13 mei 2004.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  Art. 36.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  Wijzigingen van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en bestraffing van inbreuken inzake leefmilieu.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  Art. 37.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  Art. 38.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  HOOFDSTUK X.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  Overgangsbepalingen.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  Art. 39.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  Algemene coördinatie.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  Art. 40.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  Inwerkingtreding.

  Art. 41. De Regering bepaalt de data waarop de artikelen van deze ordonnantie in werking treden en verduidelijkt welke categorieën van gebouwen en welk soort transactie beoogd worden.
  
  (NOTA : Inwerkingtreding van art. 1 tot en met 17, 18, § 1, 18, § 3, 22, 24, 27, 29 tot en met 41 en de bijlagen vastgesteld op 02-07-2008 door BESL 2008-06-19/36, art. 1)
  
  (NOTA : Inwerkingtreding van art. 18, § 2, 18, § 4, en 18, § 5 vastgesteld op 02-07-2008 voor de gebouwen die een door het Instituut opgestelde energieprestatiecertificaat verkregen hebben door BESL 2008-06-19/36, art. 1)
  
  (NOTA : Inwerkingtreding van hoofdstukken VII, VIII en X, evenals de art. 19, 20, 23, 23bis en 28 vastgesteld op 01-08-2010 door BESL 2010-06-03/12, art.65)
  
  (NOTA : De artikelen 18, §§2,4,5 en 25 treden in werking op 1 mei 2011 voor het te koop stellen van wooneenheden, en op 1 november 2011 voor de andere transacties bedoeld in artikel 18, § 2 van de ordonnantie door BESL 2011-02-17/03, art. 8)
  
  (NOTA : De artikelen 18, §§ 2, 4 en 5 en 25 van de ordonnantie treden in werking op 1 mei 2011 voor het te koop stellen van de tertiaire eenheden, met de bestemming kantoren en diensten, en met een oppervlakte groter dan 500 vierkante meter;
  de artikelen 18, § 2 tot § 5 en 25 van de ordonnantie treden in werking op 1 november 2011 voor de andere transacties bedoeld in artikel 18, § 2 van de ordonnantie van de tertiaire eenheden, met de bestemming kantoren en diensten, en met een oppervlakte groter dan 500 vierkante meter;
  voor de andere tertiaire eenheden treden de artikelen 18, § 2 tot § 5 en 25 van de ordonnantie in werking op 1 januari 2013;
  door BESL 2011-02-17/04, art. 7)

  BIJLAGEN.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  Art. N1.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>

  Art. N2.
  <Opgeheven bij ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (BESL 2014-04-03/35, art. 37, L2)>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
    Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
Ch. PICQUE
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting,
Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen,
G. VANHENGEL
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,
B. CEREXHE
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken,
P. SMET
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid,
Mevr. E. HUYTEBROECK

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
BEELD
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 02-05-2013 GEPUBL. OP 21-05-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 1-17; 22-24; 27-31; 33-40; N1; N2)
 • BEELD
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 02-05-2013 GEPUBL. OP 21-05-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 18, 25, 26, 19, 20, 21, 32) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • BEELD
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 21-12-2012 GEPUBL. OP 08-02-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 33)
 • BEELD
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 20-07-2011 GEPUBL. OP 10-08-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 33) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • BEELD
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 03-02-2011 GEPUBL. OP 04-02-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 22)
 • BEELD
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 14-05-2009 GEPUBL. OP 27-05-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 4; 17; 18; 25; 19; 7; 9; 20; 21; 23; 23bis; 24; 39; 32; 34; 37; 22; 28; 25; 26; 28bis; 33; 34; 37)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Gewone zitting 2006-2007. Documenten van het Parlement. - Ontwerp van ordonnantie, A-357/1. - Verslag, A-357/2. - Amendementen na verslag, A-357/3. Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Vergadering van vrijdag 1 juni 2007.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 48 uitvoeringbesluiten 5 gearchiveerde versies
  Franstalige versie