J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Inhoudstafel 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2007/05/15/2007011335/justel

Titel
15 MEI 2007. - Wet tot vaststelling van een juridisch kader voor sommige verleners van vertrouwensdiensten.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 31-12-2010 en tekstbijwerking tot 28-09-2016)

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 17-07-2007 nummer :   2007011335 bladzijde : 38587       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2007-05-15/58
Inwerkingtreding : 17-07-2007

Inhoudstafel Tekst Begin

Tekst Inhoudstafel Begin
[Ingetrokken] <W 2016-07-21/40, art. 33, 003; Inwerkingtreding : 15-05-2007 (KB 2016-09-14/06, art. 1)>

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 21-07-2016 GEPUBL. OP 28-09-2016
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • WET VAN 13-12-2010 GEPUBL. OP 31-12-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3; 16)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Inhoudstafel 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie