J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2005/09/19/2005011382/justel

Titel
19 SEPTEMBER 2005. - Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de daders van inbreuken op de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen, de minnelijke schikking bedoeld in artikel 11 voor te stellen.

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 03-10-2005 nummer :   2005011382 bladzijde : 42258       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2005-09-19/36
Inwerkingtreding : 13-10-2005

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Enig artikel. De directeur-generaal, en zo hij afwezig of verhinderd is, de adviseur-generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, worden aangesteld om aan de daders van inbreuken op de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen, de minnelijke schikking bedoeld in artikel 11 van de wet voor te stellen.
  Brussel, 19 september 2005.
  M. VERWILGHEN.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Economie,
   Gelet op de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen, inzonderheid op artikel 11, eerste lid;
   Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2005 betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 14 februari 2005;
   Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 31 maart 2005;
   Gelet op advies 38.435/1 van de Raad van State, gegeven op 2 juni 2005, met toepassing van artikel 84, ß 1, eerste lid, 1į, van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie