J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2005/06/23/2005031255/justel

Titel
23 JUNI 2005. - Ordonnantie houdende instemming met de kaderovereenkomst van de wereldgezondheidsorganisatie inzake de bestrijding van het tabaksgebruik, gedaan te GenŤve op 21 mei 2003.

Bron :
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE.BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 02-09-2005 nummer :   2005031255 bladzijde : 38546       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2005-06-23/43
Inwerkingtreding : 12-09-2005

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 135 van de Grondwet.

  Art. 2. De Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de bestrijding van het tabaksgebruik, gedaan te GenŤve op 21 mei 2003, zal, wat Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreft, volkomen uitwerking hebben.
  Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Brussel, 23 juni 2005.
  Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, FinanciŽn, Begroting en Externe Betrekkingen,
  G. VANHENGEL
  Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, en het Openbaar Ambt,
  B. CEREXHE
  Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen en Openbaar Ambt,
  P. SMET
  Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen, FinanciŽn, Begroting en Externe Betrekkingen,
  Mevr. E. HUYTEBROECK.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Verenigde Vergadering heeft aangenomen en Wij, Verenigd College, bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Documenten van de verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie : Gewone zitting 2004/2005. B-24/1 Ontwerp van ordonnantie B-24/2 Verslag Integraal verslag. - Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 3 juni 2005.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie