J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
2 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2005/06/16/2005031394/justel

Titel
16 JUNI 2005. - Decreet betreffende de erkenning en de toekenning van toelagen aan instellingen die representatief zijn voor de Maatschappelijke Actie en het Gezin (VERTALING)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 24-01-2008 en tekstbijwerking tot 01-06-2017)

Bron : FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE.BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 23-11-2005 nummer :   2005031394 bladzijde : 50411       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2005-06-16/40
Inwerkingtreding : 01-07-2005
Opheffing : 01-01-2018

Tekst Begin
[Opgeheven] <DFG 2017-04-27/25, art. 10, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • DECREET FRANSE GEMEENSCHAP VAN 27-04-2017 GEPUBL. OP 01-06-2017
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • DECREET (BRUSSEL) VAN 09-07-2010 GEPUBL. OP 03-09-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 6)
 • originele versie
 • DECREET (BRUSSEL) VAN 05-03-2009 GEPUBL. OP 08-05-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 10)
 • originele versie
 • DECREET (BRUSSEL) VAN 20-12-2007 GEPUBL. OP 24-01-2008
  (GEWIJZIGD ART. : 2)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  2 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
  Franstalige versie