J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
3 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2004/12/10/2004036913/justel

Titel
10 DECEMBER 2004. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regeling van de rechtspositie van het personeel van het Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie. Zie wijziging(en)

Bron :
VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 10-01-2005 nummer :   2004036913 bladzijde : 605       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2004-12-10/33
Inwerkingtreding : 01-02-2005 (ART. (48))

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1995061252       

Tekst Begin
[Opgeheven bij] <BVR 2009-11-27/12, art. 23, 002; Inwerkingtreding : 01-04-2010>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 27-11-2009 GEPUBL. OP 22-03-2010

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    3 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie