J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2004/12/09/2005031013/justel

Titel
9 DECEMBER 2004. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de risicoactiviteiten. Zie wijziging(en)

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 20-01-2005 nummer :   2005031013 bladzijde : 1673   BEELD
Dossiernummer : 2004-12-09/56
Inwerkingtreding : 20-01-2005

Tekst Begin
[Opgeheven] <BESL 2009-12-17/20, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2010>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
BEELD
  • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 17-12-2009 GEPUBL. OP 08-01-2010

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie