J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2004/12/09/2004031557/justel

Titel
9 DECEMBER 2004. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bodem- en waterverontreinigingsnormen bij overschrijding waarvan een risicostudie moet worden uitgevoerd. <Erratum, B.S. 09-02-2004, Ed. 2, p. 4512, 4515-4517>. Zie wijziging(en)

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 13-01-2005 nummer :   2004031557 bladzijde : 1001   BEELD
Dossiernummer : 2004-12-09/47
Inwerkingtreding : 13-01-2005

Tekst Begin
[Opgeheven] <BESL 2009-12-17/19, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2010>
Erratum Tekst Begin

BEELD
2005031038
PUBLICATIE :
2005-02-09
bladzijde : 4512

ErratumWijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
BEELD
  • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 17-12-2009 GEPUBL. OP 08-01-2010

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Erratum Franstalige versie