J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2004/09/21/2004009659/justel

Titel
21 SEPTEMBER 2004. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels inzake oprichting, beheer en raadpleging van het Centraal Register van Verklaringen betreffende de aanwijzing van een voorlopige bewindvoerder
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 02-09-2014 en tekstbijwerking tot 02-09-2014)

Bron : JUSTITIE
Publicatie : 03-01-2005 nummer :   2004009659 bladzijde : 6
Dossiernummer : 2004-09-21/52
Inwerkingtreding : 03-01-2005
Opheffing : 01-09-2014

Tekst Begin
[Opgeheven bij] <KB 2014-08-31/01, art. 15, 002; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 31-08-2014 GEPUBL. OP 02-09-2014

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie