J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2004/06/11/2004202505/justel

Titel
11 JUNI 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vaststelling van de procedure voor de uitbreiding van het ontvangstgebied buiten het zendgebied waarin de lokale televisiezenders hun opdrachten vervullen (VERTALING).
(NOTA : raadpleging van vroegere versies vanaf 06-09-2004 en tekstbijwerking tot 13-02-2006)

Bron : FRANSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 06-09-2004 nummer :   2004202505 bladzijde : 65251       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2004-06-11/59
Inwerkingtreding : 06-09-2004
Opheffing : 23-02-2006

Tekst Begin
(opgeheven) <DFG 2005-12-22/75, art. 23, 002; Inwerkingtreding : 23-02-2006>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • DECREET FRANSE GEMEENSCHAP VAN 22-12-2005 GEPUBL. OP 13-02-2006

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie