J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
15 uitvoeringbesluiten 6 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2004/05/07/2004036482/justel

Titel
7 MEI 2004. - Decreet betreffende de integrale jeugdhulp.
(NOTA : Met uitzondering van artikel 35 tot en met 37 en artikel 41 tot en met 47 wordt het decreet opgeheven in de regio integrale jeugdhulp Oost-Vlaanderen bij <BVR 2013-09-06/02, art. 47, L2, 006; Inwerkingtreding : 16-09-2013>)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 23-04-2007 en tekstbijwerking tot 28-02-2014)

Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 11-10-2004 nummer :   2004036482 bladzijde : 70870       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2004-05-07/08
Inwerkingtreding :
01-01-2004 (ART. 1 - ART. 2)     (ART. 49)     (ART. 55)
01-04-2004 A49
01-07-2004 (ART. 34)     (ART. 4)     (ART. 43)     (ART. 50 - ART. 52)
01-01-2005 (ART. 28 - ART. 30)     (ART. 3)     (ART. 32 - ART. 33)     (ART. 35 - ART. 42)     (ART. 44 - ART. 48)     (ART. 5 - ART. 16)     (ART. 53 - ART. 54)
onbepaald (Art.17-Art.27)     (Art.31)

Opheffing : 28-02-2014

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2003035139       

Tekst Begin
[Opgeheven] <BVR 2014-02-21/05, art. 140, 007; Inwerkingtreding : 28-02-2014>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 21-02-2014 GEPUBL. OP 28-02-2014
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 06-09-2013 GEPUBL. OP 13-09-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 1-34; 38-40; 48-55)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 29-06-2012 GEPUBL. OP 16-08-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 4)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 08-05-2009 GEPUBL. OP 08-07-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 4)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 20-03-2009 GEPUBL. OP 06-04-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 29; 51)
  (GEWIJZIGD ART. : 55)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 30-03-2007 GEPUBL. OP 23-04-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 51)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  15 uitvoeringbesluiten 6 gearchiveerde versies
  Franstalige versie