J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2004/03/29/2004035550/justel

Titel
29 MAART 2004. - Ministerieel besluit betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek.
(NOTA : raadpleging van vroegere versies vanaf 09-04-2004 en tekstbijwerking tot 25-06-2007)

Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 09-04-2004 nummer :   2004035550 bladzijde : 20246       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2004-03-29/32
Inwerkingtreding : 19-04-2004
Opheffing : 05-07-2007

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2003035261       

Tekst Begin
(Opgeheven) <BVR 2007-04-27/28, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 05-07-2007>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 27-04-2007 GEPUBL. OP 25-06-2007
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 24-04-2006 GEPUBL. OP 05-05-2006
  (GEWIJZ. ART: N1; N2)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie