J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2003/12/19/2004035241/justel

Titel
19 DECEMBER 2003. - Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 24-02-2004 en tekstbijwerking tot 11-05-2007)

Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 24-02-2004 nummer :   2004035241 bladzijde : 10660       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2003-12-19/59
Inwerkingtreding : 01-01-2004
Opheffing : 01-01-2007

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2001035591       

Tekst Begin
(Opgeheven) <MB 2007-03-23/45, art. 1, 6░, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2007. Blijft van toepassing op de verbintenissen en overeenkomsten die aangegaan zijn vˇˇr 1 januari 2007>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 23-03-2007 GEPUBL. OP 11-05-2007
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 19-05-2006 GEPUBL. OP 20-07-2006
  (GEWIJZ. ART: 1; 6; 10; 12; 8)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie