J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
7 APRIL 2003. - Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 14-04-2003 nummer :   2003022397 bladzijde : 18638       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2003-04-07/30
Inwerkingtreding : 01-04-2003

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2
BIJLAGEN.
Art. N1-N12

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De bijlagen 13, 13 IMP, 13Z, 13YT, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 73 en 74 worden vervangen door de hierbij gevoegde bijlagen.

  Art. 2. Deze verordening treedt in werking op 1 april 2003. De modellen van getuigschriften, gebruikt vˇˇr de inwerkingtreding van deze verordening, mogen bij voorrang verder worden gebruikt tot uitputting van de voorraad.
  Brussel, 7 april 2003.
  De Leidend ambtenaar,
  F. PRAET.
  De Voorzitter,
  D. SAUER.

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Bijlage 13. - Getuigschrift voor afleveringen.
  (Formulier niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 14-04-2003, p. 18651).
  Gezien om te worden gevoegd bij de Verordening van 7 april 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
  De leidend ambtenaar,
  F. Praet.
  De voorzitter,
  D. Sauer.

  Art. N2. Bijlage 13IMP. - Getuigschrift van de afleveringen.
  (Formulier niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 14-04-2003, p. 18652).
  Gezien om te worden gevoegd bij de Verordening van 7 april 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
  De leidend ambtenaar,
  F. Praet.
  De voorzitter,
  D. Sauer.

  Art. N3. Bijlage 13YT. - Getuigschrift van afleveringen bestemd voor de bandagisten en de orthopedisten.
  (Formulier niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 14-04-2003, p. 18653).
  Gezien om te worden gevoegd bij de Verordening van 7 april 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
  De leidend ambtenaar,
  F. Praet.
  De voorzitter,
  D. Sauer.

  Art. N4. Bijlage 13Z. - Getuigschrift van aflevering bestemd voor de opticiens.
  (Formulier niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 14-04-2003, p. 18654).
  Gezien om te worden gevoegd bij de Verordening van 7 april 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
  De leidend ambtenaar,
  F. Praet.
  De voorzitter,
  D. Sauer.

  Art. N5. Bijlage 35. - Getuigschrift voor verstrekte hulp.
  (Formulier niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 14-04-2003, p. 18655).
  Gezien om te worden gevoegd bij de Verordening van 7 april 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
  De leidend ambtenaar,
  F. Praet.
  De voorzitter,
  D. Sauer.

  Art. N6. Bijlage 36. - Getuigschrift voor verstrekte hulp.
  (Formulier niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 14-04-2003, p. 18656).
  Gezien om te worden gevoegd bij de Verordening van 7 april 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
  De leidend ambtenaar,
  F. Praet.
  De voorzitter,
  D. Sauer.

  Art. N7. Bijlage 37. - Getuigschrift voor verstrekte hulp.
  (Formulier niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 14-04-2003, p. 18657).
  Gezien om te worden gevoegd bij de Verordening van 7 april 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
  De leidend ambtenaar,
  F. Praet.
  De voorzitter,
  D. Sauer.

  Art. N8. Bijlage 38. - Getuigschrift voor verstrekte hulp.
  (Formulier niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 14-04-2003, p. 18658).
  Gezien om te worden gevoegd bij de Verordening van 7 april 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
  De leidend ambtenaar,
  F. Praet.
  De voorzitter,
  D. Sauer.

  Art. N9. Bijlage 39. - Getuigschrift voor verstrekte hulp.
  (Formulier niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 14-04-2003, p. 18659).
  Gezien om te worden gevoegd bij de Verordening van 7 april 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
  De leidend ambtenaar,
  F. Praet.
  De voorzitter,
  D. Sauer.

  Art. N10. Bijlage 40. - Getuigschrift voor verstrekte hulp.
  (Formulier niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 14-04-2003, p. 18660).
  Gezien om te worden gevoegd bij de Verordening van 7 april 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
  De leidend ambtenaar,
  F. Praet.
  De voorzitter,
  D. Sauer.

  Art. N11. Bijlage 73. - Getuigschrift voor verstrekte hulp.
  (Formulier niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 14-04-2003, p. 18661).
  Gezien om te worden gevoegd bij de Verordening van 7 april 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
  De leidend ambtenaar,
  F. Praet.
  De voorzitter,
  D. Sauer.

  Art. N12. Bijlage 74. - Getuigschrift voor verstrekte hulp.
  (Formulier niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 14-04-2003, p. 18662).
  Gezien om te worden gevoegd bij de Verordening van 7 april 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
  De leidend ambtenaar,
  F. Praet.
  De voorzitter,
  D. Sauer.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het ComitÚ van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,
   Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 22, 11░;
   Gelet op het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatst gewijzigd door de verordening van 28 februari 2003;
   Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, inzonderheid het hoofdstuk IIIbis ingevoegd in Titel III door de wet van 5 juni 2002;
   Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op de artikelen 3 en 4;
   Na daarover te hebben beraadslaagd in zijn vergadering van 7 april 2003,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie