J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2002/12/20/2003031443/justel

Titel
20 DECEMBER 2002. - Collegebesluit nr. 02/497 tot bekrachtiging van verordening nr. 02/08 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 3 en C voor het dienstjaar 2002.

Bron :
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE.BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 15-10-2003 nummer :   2003031443 bladzijde : 49947       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2002-12-20/87
Inwerkingtreding : 25-10-2003

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De begrotingswijziging 3 - gewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2002 wordt als volgt vastgesteld :

  Omschrijving                   Krediet         Verhoging/      Nieuw
                                                  Verlaging       krediet
  Algemene uitgaven en
   ontvangsten                       109 500  +        1 500        111 000
  Dotaties                        68 426 000  +        7 000     68 433 000
  Onderwijs                          217 000  +      128 000        345 000
  Totaal                          99 789 162  +      136 500     99 925 662  Art. 2. De begrotingswijziging 3 - gewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2002 wordt als volgt vastgesteld :

  Omschrijving                   Krediet         Verhoging/      Nieuw
                                                  Verlaging       krediet
  Algemene uitgaven en
   ontvangsten                        29 500  +       14 506         44 006
  Overdrachten                     2 690 600  -      261 310      2 429 290
  Algemene administratie           6 066 600  -      259 810      5 806 790
  Administratie                   10 752 100  +        1 713     10 753 813
  Elishout - COOVI                 6 015 000  -       19 000      5 996 000
  Elishout - avondschool
   COOVI                           1 690 000  +        7 000      1 697 000
  Elishout - school voor
   voeding                         5 428 000  +       32 000      5 460 000
  Elishout - verblijf voor
   jongeren                          550 000  +        4 679        554 679
  Kasterlinden                     2 423 000  +       39 500      2 462 500
  Zaveldal - school voor
   aangepast
   beroepsonderwijs                1 192 000  -       18 000      1 174 000
  Kasterlinden - verblijf
   voor jongeren                   2 392 000  -       42 995      2 349 005
  Algemeen cultuurbeleid           2 802 752  +          609      2 803 361
  Kunst, Cultureel erfgoed
   en musea                        2 478 643  +       13 500      2 492 143
  SCW vereniging
   amateuristische kunst           1 101 700               0      1 101 700
  Bibliotheekwerking
  Jeugd                            2 762 580  +       11 000      2 773 580
  Speelpleinen                       605 000  -       11 000        594 000
  Sport                            1 141 080               0      1 141 080
  Communicatie en Media            2 444 000  -       12 000      2 432 000
  Toerisme en Externe
   Betrekkingen                      131 000  -        1 500        129 500
  Algemeen welzijnsbeleid          1 423 380  +       15 000      1 438 380
  Jeugdwelzijn                       178 215  -        2 415        175 800
  Etnisch-culturele
   minderheden                     1 239 000  +       25 000      1 264 000
  Welzijn voor personen met
   een handicap                      170 505  -       12 585        157 920
  Stedelijk Impulsbeleid           8 197 746  -       97 426      8 100 320
  Kind en gezin                      880 178  -       56 990        823 188
  Opleiding naar werk                436 579               0        436 579
  Gehoor, spraak en
   visuscentrum -
   De Poolster                       605 000  +       51 000        656 000
  Gezondheid                       1 530 500  +       57 000      1 587 500
  Totaal                          99 787 443  -      261 214     99 526 229  Art. 3. De begrotingswijziging C - buitengewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2002 wordt als volgt vastgesteld :

  Omschrijving                   Krediet         Verhoging/      Nieuw
                                                  Verlaging       krediet
  Overboekingen                    3 274 000  -    1 405 000      1 869 000
  Elishout - COOVI                   215 000  +       12 000        227 000
  Elishout - verblijf voor
   jongeren                          103 000  -       12 000         91 000
  Patrimonium                     17 657 000  +      111 000     17 768 000
  Totaal                          28 573 074  -    1 294 000     27 279 074  Art. 4. De begrotingswijziging C - buitengewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2002 wordt als volgt vastgesteld :

  Omschrijving                   Krediet         Verhoging/      Nieuw
                                                  Verlaging       krediet
  Administratie                       83 000               0         83 000
  Elishout - COOVI                 3 427 000  -    3 138 000        289 000
  Elishout - verblijf voor
   jongeren                          106 000  -       12 000         94 000
  Patrimonium                     22 379 755  -    2 281 359     20 098 396
  Totaal                          27 900 249  -    5 431 359     22 468 890  Art. 5. De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen.
  De Collegeleden :
  J. CHABERT
  G. VANHENGEL
  R. DELATHOUWER

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen, en wij, het College, bekrachtigen wat volgt :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie