J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2002/09/20/2002002178/justel

Titel
20 SEPTEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 12-10-2002 en tekstbijwerking tot 17-01-2007).

Bron : SOCIALE ZAKEN.VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Publicatie : 12-10-2002 nummer :   2002002178 bladzijde : 46059       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2002-09-20/62
Inwerkingtreding : 12-10-2002
Opheffing : 10-01-2005

Tekst Begin
(opgeheven) <KB 2006-12-12/36, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 10-01-2005>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KB VAN 12-12-2006 GEPUBL. OP 17-01-2007
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • KB VAN 04-04-2003 GEPUBL. OP 20-10-2004
  (GEWIJZ. ART: 1; N)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie