J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2001/12/19/2001013264/justel

Titel
19 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de referteperiode en de wijze van berekening van het aantal taken met betrekking tot de intrekking van de erkenning als havenarbeider in het Antwerpse havengebied. Zie wijziging(en)

Bron :
TEWERKSTELLING EN ARBEID
Publicatie : 06-02-2002 nummer :   2001013264 bladzijde : 04076       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2001-12-19/46
Inwerkingtreding : 06-02-2002
Opheffing : 14-08-2004

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1977060210       

Tekst Begin
(Opgeheven) <KB 2004-07-05/36, art. 14, 002; ED 14-08-2004>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • KB VAN 05-07-2004 GEPUBL. OP 04-08-2004

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie