J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
10 uitvoeringbesluiten 10 gearchiveerde versies
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2001/12/13/2002029006/justel

Titel
13 DECEMBER 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 19 juli 2001 betreffende de sociale hulpverlening aan de gedetineerden met het oog op hun sociale re´ntegratie. (Vertaling).
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 05-03-2004 en tekstbijwerking tot 07-06-2017)

Bron : FRANSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 10-01-2002 nummer :   2002029006 bladzijde : 699       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2001-12-13/41
Inwerkingtreding : 01-01-2002
Opheffing : 17-05-2017

Tekst Begin
[Opgeheven] <BFG 2017-05-17/08, art. 51,2░, 011; Inwerkingtreding : 17-05-2017>
Erratum Tekst Begin

originele versie
2002029118
PUBLICATIE :
2002-02-20
bladzijde : 6427

ErratumWijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • BESLUIT FRANSE GEMEENSCHAP VAN 17-05-2017 GEPUBL. OP 07-06-2017
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • BESLUIT FRANSE GEMEENSCHAP VAN 21-11-2013 GEPUBL. OP 29-01-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 19; 23)
 • originele versie
 • BESLUIT FRANSE GEMEENSCHAP VAN 08-12-2011 GEPUBL. OP 05-03-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 16; 16/3; 20; 33)
 • originele versie
 • BESLUIT FRANSE GEMEENSCHAP VAN 14-05-2009 GEPUBL. OP 09-10-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 14/1; 15; 16; 16/1; 16/2; 17; 18; 18bis; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 31; N1-N3)
 • originele versie
 • BESLUIT FRANSE GEMEENSCHAP VAN 12-09-2008 GEPUBL. OP 21-10-2008
  (GEWIJZIGD ART. : N3)
 • originele versie
 • BESLUIT FRANSE GEMEENSCHAP VAN 19-10-2007 GEPUBL. OP 23-11-2007
  (GEWIJZIGD ART. : N3)
 • originele versie
 • BESLUIT FRANSE GEMEENSCHAP VAN 24-11-2006 GEPUBL. OP 07-02-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 20; N3)
 • originele versie
 • BESLUIT FRANSE GEMEENSCHAP VAN 16-12-2005 GEPUBL. OP 16-02-2006
  (GEWIJZIGD ART. : N3)
 • originele versie
 • BESLUIT FRANSE GEMEENSCHAP VAN 10-06-2004 GEPUBL. OP 08-09-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3; 15; 17; 18BIS; 19; 21BIS; 25)
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 4; 6; 8; 9; 10; 12; 17; 23; 24)
 • originele versie
 • BESLUIT FRANSE GEMEENSCHAP VAN 20-11-2003 GEPUBL. OP 05-03-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 20)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  10 uitvoeringbesluiten 10 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie