J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2001/11/22/2001022879/justel

Titel
22 NOVEMBER 2001. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, bestemd voor de financiering van de opleiding en van de sensibilisering van het personeel voor de palliatieve verzorging in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden. -
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 13-12-2001 en tekstbijwerking tot 26-11-2003.)

Bron : SOCIALE ZAKEN.VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Publicatie : 13-12-2001 nummer :   2001022879 bladzijde : 43046       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2001-11-22/36
Inwerkingtreding : 01-10-2001
Opheffing : 01-09-2003

Tekst Begin
(Opgeheven) <MB 2003-11-06/32, art. 45, 002; Inwerkingtreding : 01-09-2003>
Erratum Tekst Begin

originele versie
2002022040
PUBLICATIE :
2002-01-19
bladzijde : 01789

ErratumWijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 06-11-2003 GEPUBL. OP 26-11-2003

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Erratum Franstalige versie