J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2001/07/13/2007036009/justel

Titel
13 JULI 2001. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het kwaliteitsdecreet voor het maatschappelijk opbouwwerk
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 21-10-2014 en tekstbijwerking tot 21-10-2014)

Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 10-07-2007 nummer :   2007036009 bladzijde : 37712       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2001-07-13/02
Inwerkingtreding : 01-01-2002

Tekst Begin
[Opgeheven] <MB 2014-07-17/20, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2016>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17-07-2014 GEPUBL. OP 21-10-2014

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie