J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
46 uitvoeringbesluiten 29 gearchiveerde versies
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2001/01/30/2001009091/justel

Titel
30 JANUARI 2001. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen.
(NOTA 1 : voor toepassing op verenigingen zonder winstoogmerk worden de bepalingen van art. 31, 57, 58, 61, 64, 67 en 69 gewijzigd door KB 2003-12-19/35, art. 7, 9 tot 20, 27, 35 en 36; Inwerkingtreding : 01-07-2003 en gewijzigd bij KB 208-03-27/31 met Inwerkingtreding : 17-03-2008)
(NOTA 2 : voor toepassing op de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten worden de bepalingen van art. 22, 33, 82, 83, 88, 89, 91, 95, 96 gewijzigd bij <KB 2014-04-25/C1, art. 11 tot 20; Inwerkingtreding : 01-01-2015>)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 06-02-2001 en tekstbijwerking tot 30-04-2019)

Bron : JUSTITIE
Publicatie : 06-02-2001 nummer :   2001009091 bladzijde : 3008       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2001-01-30/30
Inwerkingtreding : 06-02-2001

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2019-04-29/01, art. 9:1,1į, 030; Inwerkingtreding : 01-05-2019>
Erratum Tekst Begin

originele versie
2001009135
PUBLICATIE :
2001-02-27
bladzijde : 6149

ErratumWijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 29-04-2019 GEPUBL. OP 30-04-2019
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 07-07-2017 GEPUBL. OP 01-08-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 183bis-183sexies)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 22-12-2016 GEPUBL. OP 31-01-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 207; 208)
 • originele versie
 • VARIA VAN 15-12-2016 GEPUBL. OP 15-12-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 178)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 31-05-2016 GEPUBL. OP 10-06-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 9; 21bis; 21/1; 21/2; NL1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 18-12-2015 GEPUBL. OP 30-12-2015
  (GEWIJZIGDE ART. : 25; 27; 28; 29; 37; 38; 50; 54; 56; 57; 58; 60; 61; 67; 69; 71; 82; 83; 84; 86; 88; 89; 91; 92; 93; 94; 94/1-94/3; 95; 96; 97; 98; 128; 141; 144; 146; 153; 155; 155/1; 158; 160; 163; 164; 165; 174; 175; 177; 178; 180; 182; 191/1-191/4; 191/5-191/7; 219quinquies; 219septies)
 • originele versie
 • VARIA VAN 04-12-2015 GEPUBL. OP 04-12-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 178)
 • originele versie
 • VARIA VAN 05-12-2014 GEPUBL. OP 05-12-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 178)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 25-04-2014 GEPUBL. OP 27-06-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 22; 33; 82; 83; 88; 89; 91; 95; 96)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 25-04-2014 GEPUBL. OP 21-05-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 9; 10; 11; 12/1)
 • originele versie
 • VARIA VAN 06-12-2013 GEPUBL. OP 06-12-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 178)
 • originele versie
 • WET VAN 22-04-2012 GEPUBL. OP 28-08-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 91)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 29-03-2012 GEPUBL. OP 10-04-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 210; 219)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 07-11-2011 GEPUBL. OP 21-11-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 41; 78; 80; 80bis; 91; 94; 97; 165)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 03-03-2011 GEPUBL. OP 07-11-2011
  (GEWIJZIGD ART. : NL1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 03-03-2011 GEPUBL. OP 09-03-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 205; 206; 207)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-09-2010 GEPUBL. OP 18-10-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 21bis; N3)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 27-05-2010 GEPUBL. OP 31-05-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 9; 219bis-219septies)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-08-2009 GEPUBL. OP 24-08-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : NL38; 78; 91; 94; 165; 179)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 26-04-2009 GEPUBL. OP 22-05-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 205-208)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 09-09-2008 GEPUBL. OP 01-10-2008
  (GEWIJZIGDE ART. : 202; 203; 204; 194-201)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 27-03-2008 GEPUBL. OP 31-03-2008
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-02-2008 GEPUBL. OP 26-02-2008
  (GEWIJZIGDE ART. : 91; 94)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 27-04-2007 GEPUBL. OP 14-05-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 181; 182; 183)
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 22; 82; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94)
  (GEWIJZIGDE ART. : 104; 105; 113; 131; 154; 165; 168; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 169; 170; 171; 172; 173; 174; 175; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 176; 177; 178; 178BIS; 179; 180; )
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 01-05-2006 GEPUBL. OP 04-05-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 177; 178; 178BIS; 179)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 05-04-2006 GEPUBL. OP 12-04-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 9; 11; 17; 19; NL1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-11-2005 GEPUBL. OP 02-12-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 108)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 08-03-2005 GEPUBL. OP 11-03-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 91; 97; 165)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 18-01-2005 GEPUBL. OP 09-02-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 114)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 12-07-2004 GEPUBL. OP 22-07-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 12)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-12-2003 GEPUBL. OP 30-12-2003
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 23-06-2003 GEPUBL. OP 27-06-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 1-12; 14; 15; 19; 21; 174-178; 180)
  (GEWIJZIGDE ART. : 182; NL1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 04-04-2003 GEPUBL. OP 19-05-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 183BIS-183SEX)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 11-12-2001 GEPUBL. OP 20-12-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 21; 178; 183)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 24-10-2001 GEPUBL. OP 28-11-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 91; 94)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 30-01-2001 GEPUBL. OP 06-02-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 22; 113; 131; 154; 170; 171)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  46 uitvoeringbesluiten 29 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie