J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2001/01/09/2001014007/justel

Titel
9 JANUARI 2001. - Ministerieel besluit betreffende het aanleggen en het doen werken van radiostations door radioamateurs.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 27-09-2005 en tekstbijwerking tot 27-12-2018)

Bron : VERKEERSWEZEN
Publicatie : 02-02-2001 nummer :   2001014007 bladzijde : 2787       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2001-01-09/33
Inwerkingtreding : 12-02-2001
Opheffing : 01-01-2019

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1986014326       

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2018-12-14/04, art. 34,2į, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 14-12-2018 GEPUBL. OP 27-12-2018
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 01-09-2005 GEPUBL. OP 27-09-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 5; 6; 7; 14; 25; N1-N5; N7)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie