J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
24 uitvoeringbesluiten 6 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/1999/03/25/1999031153/justel

Titel
25 MAART 1999. - Ordonnantie betreffende de beoordeling en de verbetering van de luchtkwaliteit.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 04-12-2001 en tekstbijwerking tot 21-05-2013)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 24-06-1999 nummer :   1999031153 bladzijde : 23861   BEELD
Dossiernummer : 1999-03-25/54
Inwerkingtreding : 04-07-1999

Tekst Begin
[Opgeheven] <ORD 2013-05-02/09, art. 4.2.1, 007; Inwerkingtreding : 31-05-2013>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
BEELD
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 02-05-2013 GEPUBL. OP 21-05-2013
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  BEELD
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 10-05-2012 GEPUBL. OP 23-05-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 23)
 • BEELD
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 10-02-2011 GEPUBL. OP 21-02-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3; 3bis; 3ter; 4; 5; 6; 6bis; 7; 8; 9; 13; 13bis; 15bis; 16; 18; N1-N3)
 • BEELD
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 14-05-2009 GEPUBL. OP 27-05-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 19; 20)
 • BEELD
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 18-03-2004 GEPUBL. OP 30-03-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 6; 14)
 • BEELD
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 08-11-2001 GEPUBL. OP 04-12-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 23)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  24 uitvoeringbesluiten 6 gearchiveerde versies
  Franstalige versie