J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1999/02/03/1999003082/justel

Titel
3 FEBRUARI 1999. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht. Zie wijziging(en)

Bron :
FINANCIEN
Publicatie : 18-02-1999 nummer :   1999003082 bladzijde : 4752       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1999-02-03/33
Inwerkingtreding : 01-01-1999
Opheffing : 09-07-2006

Tekst Begin
(Opgeheven) <KB 2006-06-13/38, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 09-07-2006>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 13-06-2006 GEPUBL. OP 29-06-2006

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie