J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1998/12/10/1998022800/justel

Titel
10 DECEMBER 1998. - KONINKLIJK BESLUIT betreffende het toelaatbare geluidsvermogensniveau van gazonmaaimachines Zie wijziging(en)

Bron :
SOCIALE VOORZORG.VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Publicatie : 30-12-1998 nummer :   1998022800 bladzijde : 41754       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1998-12-10/44
Inwerkingtreding : 09-01-1999
Opheffing : 12-03-2002

Tekst Begin
(Opgeheven) <KB 2002-03-06/31, art. 19, 002; Inwerkingtreding : 12-03-2002>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 06-03-2002 GEPUBL. OP 12-03-2002

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie