J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
3 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1998/08/19/1998014214/justel

Titel
19 AUGUSTUS 1998. - Koninklijk besluit betreffende de voor de bouw bestemde producten.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 24-10-2007 en tekstbijwerking tot 20-01-2014)

Bron : VERKEERSWEZEN
Publicatie : 11-09-1998 nummer :   1998014214 bladzijde : 29191       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1998-08-19/42
Inwerkingtreding : 11-09-1998

Tekst Begin
[Opgeheven] <W 2013-12-21/49, art. 14,2°, 003; Inwerkingtreding : 20-01-2014>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 21-12-2013 GEPUBL. OP 20-01-2014
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 11-10-2007 GEPUBL. OP 24-10-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 11; 29)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  3 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie