J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
5 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1998/08/10/1998009694/justel

Titel
10 AUGUSTUS 1998. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten en het ereloon van de curatoren.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-08-2000 en tekstbijwerking tot 27-04-2018)

Bron : JUSTITIE
Publicatie : 08-09-1998 nummer :   1998009694 bladzijde : 28810       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1998-08-10/52
Inwerkingtreding : 18-09-1998
Opheffing : 01-05-2018

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2018-04-26/01, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 01-05-2018>
Erratum Tekst Begin

originele versie
1998009742
PUBLICATIE :
1998-09-15
bladzijde : 29448

ErratumWijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 26-04-2018 GEPUBL. OP 27-04-2018
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • VARIA VAN 15-12-2011 GEPUBL. OP 15-12-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 6; 11)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-05-2006 GEPUBL. OP 01-06-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 8; 11)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-07-2000 GEPUBL. OP 30-08-2000
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 6; 11)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  5 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie