J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
12 uitvoeringbesluiten 14 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1998/01/22/1998022699/justel

Titel
22 JANUARI 1998. - [Koninklijk besluit tot houdende regeling van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies.] <Opschrift vervangen door KB 2003-05-16/34, art. 4>
(NOTA : art. 2,ß 2 en 49 vernietigd bij arrest van de Raad van State nr. 196.675 van 06-10-2009, met betrekking tot AMFEPRAMONE en AMFEPRAMONUM ; zie B.St. 16-12-2009, p. 79164>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 08-02-2000 en tekstbijwerking tot 26-09-2017)

Bron : SOCIALE ZAKEN.VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Publicatie : 14-01-1999 nummer :   1998022699 bladzijde : 1044       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1998-01-22/51
Inwerkingtreding : 01-04-1999
Opheffing : 26-09-2017

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1969120503        1989025359        1965012804        1989025144        1946020603       

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2017-09-06/03, art. 64, 015; Inwerkingtreding : 26-09-2017>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 06-09-2017 GEPUBL. OP 26-09-2017
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 25-11-2015 GEPUBL. OP 10-12-2015
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 18; 20; 25; 33)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 13-01-2014 GEPUBL. OP 11-03-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 15)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-03-2013 GEPUBL. OP 12-04-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 25)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 26-09-2011 GEPUBL. OP 13-10-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 25)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 13-06-2010 GEPUBL. OP 21-06-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • WET VAN 23-12-2009 GEPUBL. OP 29-12-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 17-12-2008 GEPUBL. OP 23-12-2008
  (GEWIJZIGD ART. : 43)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 22-10-2006 GEPUBL. OP 06-12-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 4; 27; 43)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 18-10-2004 GEPUBL. OP 08-11-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 7; 38)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 16-05-2003 GEPUBL. OP 02-06-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 40BIS-40SEX; 45)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 30-04-2002 GEPUBL. OP 30-05-2002
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 25)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 30-04-2002 GEPUBL. OP 30-05-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 16-11-1999 GEPUBL. OP 08-02-2000
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 25; 30; 39; 44)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  12 uitvoeringbesluiten 14 gearchiveerde versies
  Franstalige versie