J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
5 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1997/06/03/1997009556/justel

Titel
3 JUNI 1997. - Protestwet. -
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 18-07-1998 en tekstbijwerking tot 27-04-2018) Zie wijziging(en)

Bron : JUSTITIE
Publicatie : 19-07-1997 nummer :   1997009556 bladzijde : 18967       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1997-06-03/43
Inwerkingtreding : onbepaald (ART. (12))
Opheffing : 01-11-2018

Tekst Begin
[Opgeheven] <W 2018-04-15/14, art. 256,3į, 005; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 15-04-2018 GEPUBL. OP 27-04-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 1-12)
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • WET VAN 23-04-2013 GEPUBL. OP 17-05-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-12-2010 GEPUBL. OP 24-01-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 8; 11)
 • originele versie
 • WET VAN 22-06-1998 GEPUBL. OP 18-07-1998
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 8; 11)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  5 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
  Franstalige versie