J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1996/05/30/1996016134/justel

Titel
30 MEI 1996. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 29 mei 1996 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Secretariaat van de Hoge Raad voor de Middenstand. Zie wijziging(en)

Bron :
MIDDENSTAND.LANDBOUW
Publicatie : 29-06-1996 nummer :   1996016134 bladzijde : 17950
Dossiernummer : 1996-05-30/39
Inwerkingtreding : 01-07-1996
Opheffing : 01-04-1997

Tekst Begin
(Opgeheven) <AM 1997-02-18/39, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 1997-04-01>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
1997016064; 1997-03-29
  • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 18-02-1997 GEPUBL. OP 29-03-1997

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie