J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Inhoudstafel 78 uitvoeringbesluiten 24 gearchiveerde versies
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgilex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1996/01/08/1996021450/justel

Titel
8 JANUARI 1996. - Koninklijk besluit betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 13-11-1998 en tekstbijwerking tot 05-06-2013)

Bron : EERSTE MINISTER
Publicatie : 26-01-1996 nummer :   1996021450 bladzijde : 1523
Dossiernummer : 1996-01-08/32
Inwerkingtreding : 01-05-1997 (ART. (140))

Inhoudstafel Tekst Begin

Tekst Inhoudstafel Begin
[Opgeheven] <KB 2013-06-02/01, art. 5,1, 025; Inwerkingtreding : 01-07-2013>
  (NOTA : overgangsbepaling van art. 5, lid 2 en 3 :
  De voormelde besluiten blijven evenwel toepasselijk op de overheidsopdrachten, de opdrachten en de concessies voor openbare werken die vr 1 juli 2013 zijn bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie of in het Bulletin der Aanbestedingen, alsook voor de overheidsopdrachten, de opdrachten en de concessies voor openbare werken waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vr deze datum werd uitgenodigd tot het indienen van een aanvraag tot deelneming of van een offerte.
  Voor de overheidsopdrachten, de opdrachten en de concessies voor openbare werken die zowel op Europees als op Belgisch niveau worden bekendgemaakt, geldt als aanvangspunt de datum van bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

  
Erratum Tekst Begin

originele versie
1997021062
PUBLICATIE :
1997-02-25
bladzijde : 3744

ErrataWijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 02-06-2013 GEPUBL. OP 05-06-2013
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 19-12-2011 GEPUBL. OP 23-12-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 24; 27; 50; 53)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-12-2010 GEPUBL. OP 24-01-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 17; 43; 69)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-02-2010 GEPUBL. OP 16-02-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 11; 12; 14; 16; 20; 20ter; 25; 26; 27; 28; 38; 40; 42; 46; 51; 52; 53; 64; 66; 68; 72; 73ter; 80; 81; 83bis; 110; 111-115; 116; 117; 118; 119; 122; 136bis; 136; 137; 139; N2; N9)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 14-12-2009 GEPUBL. OP 17-12-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 24; 27; 50; 53)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 29-09-2009 GEPUBL. OP 02-10-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 6; 7; 9; 15; 16; 17; 19; 20; 20bis; 20ter; 28; 32; 33; 35; 41; 42; 43; 45; 46; 46bis; 54; 58; 59; 61; 67; 68; 69; 72; 73; 73bis; 73ter; 74bis; 75; 76; 81ter; 81quater; 81quinquies; 82; 82bis; 83; 83bis; 84; 85; 86bis; 104; 105; 106; 108; 110; 111; 112; 114; 117; 120bis; 122; 122ter; 1N8; 2N8; 3N8)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 31-07-2008 GEPUBL. OP 18-08-2008
  (GEWIJZIGDE ART. : 20; 22; 25; 46; 51; 54; 72; 73; 80)
  (GEWIJZIGDE ART. : 90; 116; 127BIS; 128; 128BIS; 133)
  (GEWIJZIGDE ART. : 136; 136BIS)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17-12-2007 GEPUBL. OP 20-12-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 24; 27; 50; 53)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 23-11-2007 GEPUBL. OP 07-12-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 133)
  (GEWIJZIGDE ART. : 17; 19; 20BIS; 20TER; 43; 45; 46BI)
  (GEWIJZIGDE ART. : 69; 73BIS; 73TER; 75; 82; 82BIS)
  (GEWIJZIGDE ART. : 83; 83BIS; 110; 120BIS; 122BIS)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 12-01-2006 GEPUBL. OP 27-01-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 12; 14; 18; 19; 38; 40; 44; 45; 50)
  (GEWIJZIGDE ART. : 64; 66; 70; 71; 76; 81SEXIES; 115)
  (GEWIJZIGDE ART. : 122BIS; N2-N4; N7; N5; N6; N8; N9)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 20-12-2005 GEPUBL. OP 23-12-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 24; 27; 50; 53)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-07-2005 GEPUBL. OP 22-08-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 20; 46; 68; 72; 90)
 • originele versie
 • WET VAN 09-07-2004 GEPUBL. OP 15-07-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 50; 79; N1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 29-02-2004 GEPUBL. OP 08-03-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 12; 14; 38; 40; 64; 66; 76; 125; N6)
  (GEWIJZIGD ART. : N7-N9)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 18-02-2004 GEPUBL. OP 27-02-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 78; 81BIS-81QQUIES; 89; 94; 104; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 105; 106; 108; 110; 111; 112; 114; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 117; 122)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17-12-2003 GEPUBL. OP 23-12-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 24; 27; 50; 53)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 22-04-2002 GEPUBL. OP 30-04-2002
  (GEWIJZIGDE ART. : 88; 90; 122; 124; 125; 133; 135BIS)
  (GEWIJZIGDE ART. : 135TER; N1-5N2; N3-5N3; N4-7N4)
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 4; 5; 6; 8; 11; 12; 14; 14BIS)
  (GEWIJZIGDE ART. : 17BIS; 29; 30; 31; 32; 34; 38; 40)
  (GEWIJZIGDE ART. : 40BIS; 43BIS; 55; 56; 57; 58; 60)
  (GEWIJZIGDE ART. : 63; 64; 66; 66BIS; 69BIS; 76; 77)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 04-12-2001 GEPUBL. OP 19-12-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 24; 27; 29; 50; 53; 54; 55)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-07-2000 GEPUBL. OP 30-08-2000
  (GEWIJZIGDE ART. : 100; 17BIS; 43BIS; 69BIS; 120)
  (GEWIJZIGD ART. : 122)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 08-02-2000 GEPUBL. OP 15-02-2000
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 24; 27; 29; 50; 53; 54; 55)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 25-03-1999 GEPUBL. OP 09-04-1999
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 16; 17; 17BIS; 20; 21; 22; 24)
  (GEWIJZIGDE ART. : 25; 26; 27; 29; 42; 43; 43BIS; 46)
  (GEWIJZIGDE ART. : 48BIS; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 60)
  (GEWIJZIGDE ART. : 62; 68; 69; 69BIS; 72; 74; 76; 78)
  (GEWIJZIGDE ART. : 79; 80; 81; 84; 88; 90; 92; 93)
  (GEWIJZIGDE ART. : 110; 112; 113; 115; 117; 120)
  (GEWIJZIGDE ART. : 121; 122; 136)
  (GEWIJZIGDE ART. : N1; N2-5N2; N3-5N3; N4-5N4)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 08-11-1998 GEPUBL. OP 13-11-1998
  (GEWIJZIGD ART. : 100)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Inhoudstafel 78 uitvoeringbesluiten 24 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie