J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
8 uitvoeringbesluiten 8 gearchiveerde versies
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1995/03/30/1996021346/justel

Titel
30 MAART 1995. - [Wet betreffende de elektronische-communicatienetwerken en -diensten en audiovisuele mediadiensten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad] <Opschrift vervangen door W 2012-12-27/16, art. 2, 008; Inwerkingtreding : 31-12-2012>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 20-08-1999 en tekstbijwerking tot 23-05-2017)

Bron : EERSTE MINISTER
Publicatie : 22-02-1996 nummer :   1996021346 bladzijde : 3797
Dossiernummer : 1995-03-30/86
Inwerkingtreding : 22-02-1996
Opheffing : 02-06-2017

Tekst Begin
[Opgeheven] <W 2017-05-05/03, art. 69, 009; Inwerkingtreding : 02-06-2017>
Erratum Tekst Begin

originele versie
1996021069
PUBLICATIE :
1996-03-30
bladzijde : 7395

ErratumWijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 05-05-2017 GEPUBL. OP 23-05-2017
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • WET VAN 27-12-2012 GEPUBL. OP 31-12-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 1; 2; 2/1; 3; 13; 18; 28/1; 28/2; 28/3; 28/4; 28/6; 28/8; 28/9; 28/10; 30; 30/1; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 39; 39/1; 40; 42ter)
 • originele versie
 • WET VAN 16-03-2007 GEPUBL. OP 05-04-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIF; 1-8; 8BIS; 9; 12; 13-17)
  (GEWIJZIGDE ART. : 28/1; 28/2; 28/3; 28/4; 28/5; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 28/6; 28/7; 28/8; 28BIS; 28/9; 31)
  (GEWIJZIGDE ART. : 40; 40BIS; 40/1; 40TER; 40/2; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 40QUAT; 40/3; 40QQUIES; 40/4; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 40SEX; 40/5; 40SEPT; 40/6; 40/7; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 40/8; 40/9; 40/10; 40/11; 40/12; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 40/13; 40/14; 41; 42; 10; 11; 12BI)
  (GEWIJZIGDE ART. : 18-28; 35BI; 35TER; 36; 38; 42TER)
 • originele versie
 • WET VAN 20-07-2005 GEPUBL. OP 29-07-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 26)
 • originele versie
 • WET VAN 22-12-2003 GEPUBL. OP 31-12-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 34)
 • originele versie
 • WET VAN 12-05-2003 GEPUBL. OP 26-05-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 08-07-2001 GEPUBL. OP 10-08-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 4; 8BIS; 9; 12BIS; 14; 28BIS)
  (GEWIJZIGDE ART. : 29-33; 35; 35BIS; 35TER; 36-40)
  (GEWIJZIGDE ART. : 40BIS-40SEPT; 42; 42BIS; )
  (GEWIJZIGD ART. : OPSCHRIFT)
 • originele versie
 • WET VAN 07-05-1999 GEPUBL. OP 20-08-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 14) Inwerkingtreding nader te bepalen

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  8 uitvoeringbesluiten 8 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie